DZIECKO NA DRODZE - KPP w Chełmnie

DZIECKO NA DRODZE

DZIECKO NA DRODZE

Data publikacji 18.09.2015

Udział małych dzieci w ruchu drogowym bez odpowiedniej opieki staje się coraz większym problemem w warunkach dynamicznie zwiększającego się natężenia ruchu. Małe dzieci nie zawsze potrafią racjonalnie pokierować swoim postępowaniem w pewnych okolicznościach. Mając na względzie ich niedojrzałość, trzeba to traktować jako rzecz naturalną.

 

Policjanci przypominają i apelują, że:

- dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

- pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

- z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.

- przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą. W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.

- pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

 
  
Pamiętajmy, widząc na drodze dziecko stosujmy zasadę ograniczonego zaufania. Należy przewidywać zachowania dzieci.