„SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ” - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

„SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ”

Data publikacji 16.01.2019

Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego trwa kampania społeczna pod hasłem „Seniorze nie daj się oszukać”.

Przeprowadzanie kampanii społecznej pod hasłem „Nie daj się oszukać” ma na celu popularyzację wiedzy konsumenckiej wśród seniorów i ostrzeganie ich przed nieuczciwymi praktykami niektórych przedsiębiorców. Na potrzeby akcji powstały spoty informacyjno-edukacyjne, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/dzialania_edukacyjne_konsumenci.php#faq3380

Dodatkowo w celu rozpowszechniania informacji mających wpływ na bezpieczeństwo osób starszych, chełmińscy policjanci umieszczali w miejscach ogólnodostępnych  ulotki dotyczące przedmiotowej kampanii, oraz uświadamiali seniorów o zagrożeniach.

Autor: asp. Dorota Lewków
Publikacja: asp. Dorota Lewków