TWOJE BEZPIECZEŃSTWO-NASZA SPRAWA-PRACA W HOLANDII - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO-NASZA SPRAWA-PRACA W HOLANDII

Data publikacji 13.06.2018

"Twoje bezpieczeństwo – nasza sprawa – praca w Holandii" pod takim tytułem odbyły się w poniedziałek w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie warsztaty z przedstawicielami policji holenderskiej oraz Biura Prewencji KGP. Warsztaty poświęcone "współczesnemu niewolnictwu" adresowane do młodzieży, pedagogów i innych osób zainteresowanych pracą za granicą.

Podczas warsztatów poruszane były m.in. zagadnienia dotyczące sytuacji na holenderskim rynku pracy, praw przysługujących pracownikom w tym kraju, zagrożeń czyhających na migrantów zarobkowych oraz prawnych sankcji przewidzianych w Holandii za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi. Wskazywane były także organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz omawiane procedury, jakie obowiązują policjantów w sytuacji podejrzenia, że mają do czynienia z ofiarą handlu ludźmi. W wczorajszej sesji w spotkaniach ze strony holenderskiej brała udział Pani Irena de Ruig – specjalistka do spraw problematyki migracyjnej oraz Pan Ben Terluin specjalista Wydziału do spraw Handlu Ludźmi, Komendę Główną Policji reprezentował mł.asp. Szymon Kapusta specjalista Biura Prewencji.

Handel ludźmi to: „werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Autor: mł.asp. Anita Zielińska
Publikacja: Anita Zielińska