Wiadomości

POLICJA INFORMUJE O BADANIACH ROZPOCZĘTYCH NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO PRZEZ GEOFIZYKĘ TORUŃ S.A. ORAZ APELUJE O POZOSTAWIENIE KABLI ORAZ CZUJNIKÓW SEJSMICZNYCH NA SWOIM MIEJSCU

Data publikacji 08.06.2018

Badania rozpoczęte przez Geofizykę Toruń S.A. są wynikiem zawartej pomiędzy PGNiG S.A. a Geofizyką Toruń S.A. umowy na wykonanie prac sejsmicznych 3D w ramach koncesji wydanych przez Ministerstwo Środowiska.

 

Podstawę badań, prowadzonych przez Geofizykę Toruń stanowią pomiary sejsmiczne polegające na kontrolowanym wzbudzaniu fali sejsmicznej, która przenika w głąb ziemi, odbija się od kolejnych warstw geologicznych i powraca na powierzchnię, gdzie jest rejestrowana za pomocą specjalnych czujników zwanych geofonami. Wynik badania daje wiedzę o strukturze geologicznej badanego rejonu. Wiedza ta przede wszystkim pozwala na odkrywanie bogactw naturalnych, ale jest również niezbędna dla podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z ich eksploatacją.

W badaniach wykorzystuje się sprzęt geofizyczny w tym kable i czujniki sejsmiczne. Podkreślamy, że jest to sprzęt specjalistyczny, nie ma on żadnej wartości użytkowej w gospodarstwach domowych a jako złom jest bezwartościowy.

Apelujemy o pozostawienie kabli oraz czujników sejsmicznych na swoim miejscu.

Ponadto Policja przypomina, że za tego typu kradzież grozi 5 lat pozbawienia wolności a sprawcy bardzo często powodują swoim zachowaniem wielotysięczne straty.

Autor: mł.asp. Anita Zielińska
Publikacja: Anita Zielińska