NOŚ ODBLASKI! DAJ SIĘ ZOBACZYĆ! - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

NOŚ ODBLASKI! DAJ SIĘ ZOBACZYĆ!

Data publikacji 09.02.2018

Głównymi założeniami działań Niechronionego Uczestnika Ruchu Drogowego jest poprawa widoczności na drodze pieszych i rowerzystów. Słabo widoczni piesi i rowerzyści poruszający się po nieoświetlonych drogach ,zwłaszcza na wsi, to czynniki sprzyjające tragicznym wypadkom.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami pieszy, niezależnie od wieku, poruszający się po drodze po zmierzchu poza terenem zabudowanym, jest obowiązany używać elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu (chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku).

Te działania skierowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa tych, których nie chroni nic poza własnym rozsądkiem. Zima, z uwagi na wydłużoną porę nocną jest okresem gdzie właśnie piesi są najbardziej narażeni na udział w zdarzeniu drogowym szczególnie poza obszarem zabudowanym.

Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

NOŚ ODBLASKI! DAJ SIĘ ZOBACZYĆ!

Autor: mł.asp. Anita Zielińska
Publikacja: Anita Zielińska