POGADANKA Z GIMNAZJALISTAMI - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

POGADANKA Z GIMNAZJALISTAMI

Data publikacji 31.10.2017

W piątek (27.10) asp. szt. Gabriela Andrzejczyk z chełmińskiej policji spotkała się z uczniami kl. II i III gimnazjum w Stolnie. Tematyka spotkania z młodzieżą odnosiła się do przepisów prawa. Szczególna uwagę zwrócono na postanowienia Kodeksu Karnego oraz Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

         Podczas spotkania omówiono zagadnienia z zakresu czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji. Przedstawiono problematykę postępowania z nieletnimi naruszającymi normy prawne i możliwe do zastosowania środki wychowawcze. 
        Znaczną część spotkania poświęcono występującym zagrożeniom  w środowisku nieletnich jak alkohol , środki psychoaktywne, narkotyki, dopalacze, agresja i przemoc rówieśnicza oraz uchylanie się od obowiązku szkolnego. 
       Uwagę skupiono również na rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji czy fotografii na portalach społecznościowych. 
Autor: asp.szt. Gabriela Andrzejczyk
Publikacja: Gabriela Andrzejczyk