BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Data publikacji 06.09.2017

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nastąpiło zwiększenie natężenia ruchu kołowego i pieszego, zwłaszcza w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych.

Z tego też powodu w dniach 4-8 września 2017r na terenie powiatu chełmińskiego prowadzone są wzmożone działania pn. "Bezpieczna droga do szkoły".
Do służby skierowano zwiększone siły i środki dyslokując policjantów, pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przede wszystkim w rejonie szkół i przedszkoli. 
W tym czasie policjanci biorą "pod lupę" oznakowanie dróg prowadzących do placówek oświatowych oraz stanu urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów. Prowadzą również działania informacyjno-edukacyjne w szkołach pod kątem prawidłowego poruszania się najmłodszych uczestników ruchu drogowego w drodze do i ze szkoły oraz kierowców, którzy w rejonie placówek oświatowych powinni zachować podwyższone środki ostrożności. 
Autor: asp.szt. Gabriela Andrzejczyk
Publikacja: Gabriela Andrzejczyk