AWANSE I ODZNACZENIA DLA POLICJANTÓW Z CHEŁMNA - Wiadomości - KPP w Chełmnie

Wiadomości

AWANSE I ODZNACZENIA DLA POLICJANTÓW Z CHEŁMNA

Data publikacji 18.07.2017

W dniu 14 lipca 2017r w Chełmnie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Podczas uroczystości został otwarty przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka wyremontowany budynek Komendy Powiatowej Policji. Podczas uroczystości na rynku policjanci z Chełmna otrzymali ufundowany przez lokalną społeczność sztandar, który przekazany został przez ministra Mariusza Błaszczaka w obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka, Komendantowi Powiatowemu Policji w Chełmnie nadkom. Andrzejowi Szczepańskiemu

                 
         Z okazji Święta Policji policjantom z garnizonu kujawsko-pomorskiego wręczono też odznaczenia i awanse zawodowe. 
 
         W gronie wyróżnionych policjantów z Chełmna znaleźli się:
 
         Na podstawie Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych 
 
nadkom. Andrzej Szczepański – odznaczony medalem srebrnym za długoletnią służbę 
 
 
          Na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z okazji Święta Policji, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania porządku publicznego 
 
kom. Marek Zacharek              - odznaczony brązową odznaką zasłużony policjant 
st. asp. Rafał Tyburski              - odznaczony brązową odznaką zasłużony policjant
 
 
        Na podstawie rozkazów personalnych Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy na stopień młodszego inspektora mianowany został:
 
podinsp. Witold Markiewicz 
 
 
       Rozkazem personalnym nr 9/N/2017 z dnia 06 lipca 2017r z dniem 24 lipca 2017r Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy mianuje:
 
KOMISARZEM POLICJI
podkom. DAJEWSKI Piotr
 
STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI
asp. DOMALSKI Szymon
asp. KOBUSIŃSKI Piotr
asp. SIEROCKI Marcin
 
ASPIRANTEM POLICJI 
mł. asp. DALKE Wojciech
mł. asp. ORYL Tomasz
MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI 
sierż. szt. HENNIG Adam
sierż. szt. MADEJA Piotr
sierż. szt. SMOLNY Dominik
sierż. szt. SZULC Marcin
sierż szt. SZYMAŃSKI Piotr
sierż szt. ZIELIŃSKA Anita
 
 
SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI
st. sierż. BONEK Radosław
st. sierż. BRZOZEK Rafał 
st. sierż. CICHOWSKI Miłosz
st. sierż. DZIEWIĄTKOWSKI Bartosz
st. sierż. GRAJEWSKI Mariusz
st. sierż. GRAJEWSKI Michał
st. sierż. PAŁASZEWSKI Paweł
st. sierż. WOŁOWICZ Bartosz
 
STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI 
sierż. DZIEWIĄTKOWSKI Tomasz
sierż. FIAŁEK Tomasz
sierż. PAWŁOWSKI Daniel
sierż. PIOTROWSKI Dawid
sierż. ROSINKE Piotr
sierż. SKWIERCZ Andrzej
 
SIERŻANTEM POLICJI
st. post. KWIATKOWSKI Bartosz
 
 
Rozkazem Personalnym nr 158/N/2017 z dnia 05 lipca 2017r Komendanta Powiatowego Policji w Chełmnie z dniem 24 lipca 2017r mianuje:
 
STARSZYM POSTERUNKOWYM POLICJI 
post. FREUND Tomasz
post. STANKIEWICZ Agnieszka
post. SZUMSKI Rafał
post. SZYMAŃSKI Jacek
post. URBAŃSKI Rafał
Autor: asp.szt. Gabriela Andrzejczyk
Publikacja: Gabriela Andrzejczyk